CURSUS DATA
De data van de eerstvolgende groepstrainingen worden nog bekend gemaakt.
U kunt zich al wel opgeven indien u interesse heeft om mee te doen.
Naast de wekelijkse sessies van 2,5 uur is er 1 zaterdag gepland voor een Stiltedag. Deze dag duurt van 10.00 tot 15.30 uur.
Deze training heeft een open inschrijving dus een ieder die geïnteresseerd is kan zich hiervoor opgeven.
Na uw aanmelding zal contact met u opgenomen worden voor een telefonisch intakegesprek.

Data van de training op woensdagavond 19.45 – 22.15 uur:
Deze worden nog bekend gemaakt. (voorlopig zijn er i.v.m. corona geen trainingen)

Data van de training op vrijdagmiddag 13.00 – 15.30 uur:
Deze worden nog bekend gemaakt. (voorlopig zijn er i.v.m. corona geen trainingen)

KOSTEN/ VERGOEDING

De kosten van de training bedragen 450 euro per persoon voor de gehele training van 9 bijeenkomsten (8 sessies van 2, 5 uur plus 1 stiltedag).

Diverse zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte van de training bij burn-out klachten. Voor meer informatie hieromtrent kunt u uw polis raadplegen. Sommige verzekeringen vergoeden ook mindfulness trainingen voor mantelzorgers.

Het totale lesgeld dient minimaal een week voor aanvang van de training voldaan te zijn. M.u.v. de stiltedag kunnen overige sessies niet ingehaald worden.

Mochten er na betaling in de week voor aanvang bijzondere omstandigheden zijn waardoor u onverhoopt niet kunt deelnemen aan de training dan krijgt u eenmalig de gelegenheid binnen 6 maanden de training op een ander moment te starten. Hiervoor worden echter wel 50 euro extra aan administratiekosten in rekening gebracht. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.